Полета "Подпис" в електронна фактура подписана с УЕП

от e-Docs.bg Support на 06.12.2010 23:37
В електронните фактури при подписване с Универсален Електронен Подпис, полетата "Подпис" се премахват и на тяхно място се изписва текст "Това е електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП, подписан с Универсален Електронен Подпис (УЕП)."
Полетата "Подпис" са необходими единствено при разпечатването на фактурите на хартиен носител за да може там да бъде положен съответният подпис. При изпращане на електронна фактура изцяло по електронен път, няма нужда от тях, а текстът пояснява правното основание за съставянето на електронния документ.
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.