номер по ддс на физическо лице

от Svetoslav Stanchev на 14.07.2011 15:49
фирмата има клиенти, които са с 9 цифрен булстат и номер по ддс BG и 10 цифреното ЕГН на лицето. след като запиша булстата 9 цифрен автоматично записва пак BG и булстата за номер по ддс, коригирам го и записвам отпечатвам фактурата, след време като искам пак да напиша фактура на същото физическо лице със същите данни, програмата не е запомнила номера по ДДС с ЕГН-то?
RE: номер по ддс на физическо лице
от e-Docs.bg Support на 14.07.2011 21:38
Svetoslav Stanchev
фирмата има клиенти, които са с 9 цифрен булстат и номер по ддс BG и 10 цифреното ЕГН на лицето. след като запиша булстата 9 цифрен автоматично записва пак BG и булстата за номер по ддс, коригирам го и записвам отпечатвам фактурата, след време като искам пак да напиша фактура на същото физическо лице със същите данни, програмата не е запомнила номера по ДДС с ЕГН-то?


В този случай можете да се възползвате от функционалността "Копиране в нов". Това става като намерите някоя от предните фактури, издадени от Вас на същия контрагент и чрез иконката "Копиране в нов" (втората колона в таблицата) създадете нова фактура, която взема автоматично пореден номер и днешна дата, а параметрите на доставката могат да бъдат променяни свободно.
Ако сте отворили съответната фактура за разглеждане чрез препратката върху номера в таблицата списък с фактури, можете също така да използвате бутона "Копиране в нов" от долната част на отворилия се допълнителен прозорец.

По принцип системата не Ви забранява да напишете в полетата "ЕИК/ЕГН" и "ЗДДС №" на една фактура различни номера (в случая ЕИК и BG+ЕГН), стига те да са валидни. Но действително в момента при създаване на нова фактура и избиране на фирма, ЕИК е водещо, а "ЗДДС №" се получава, като пред ЕИК се добави "BG". Това е направено с цел автоматизиране на въвеждането и е много удобно за много потребители, работещи с много и различни фирми - най-често нови. Описаният от Вас случай обаче определено е действителен и този начин на работа на системата при него води до неудобство. Ще помислим за оптимизация, която да коригира този случай, без да премахва възможността за автоматичното въвеждане на "ЗДДС №", когато това е необходимо. За решението ще уведомим в този форум.

Сигурни сме, че препоръчаните в началото на този пост действия ще оптимизират много Вашата работа и ще Ви помогнат още преди да е направена необходимата корекция!
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.