При неначисляване на ДДС

от Светлана Димова на 26.08.2012 18:30
Здравейте,
Искам да попитам, когато фирмата не е регистрирана по ДДС, защо автоматично се зарежда Д Д С - 0.00%. Не би ли следвало,когато не се начислява ДДС, да не се зарежда нищо. Съгласно чл.113 ал. 9) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури.
Нулевата ствака на данъка не се ли прилага прилага при облагаеми доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността.
Благодаря предварително!
RE: При неначисляване на ДДС
от e-Docs.bg Support на 03.09.2012 15:51
Светлана Димова
Здравейте,
Искам да попитам, когато фирмата не е регистрирана по ДДС, защо автоматично се зарежда Д Д С - 0.00%. Не би ли следвало,когато не се начислява ДДС, да не се зарежда нищо.


Не можем да възпроизведем описаното от Вас поведение на формата за изготвяне на фактура.
Когато доставчикът е нерегистрирано лице, полетата за ДДС не се показват и обратно. Имплементирани са и динамични преминавания между двете състояния. Например при регистриране на фирма по ДДС не е необходимо да правите корекции в профила. Достатъчно е само да попълните полето за ДДС Нр. във фактурата.
За такива особености, моля проверете в помощната система или просто разучете работата на формата опитно - много е интуитивна, ако успеете да не търсите аналогии с други фактуриращи или складови програми.
Моля обърнете внимание, че www.e-Docs.bg e web базирана система и нейната работа зависи и от настройките и състоянието на браузъра, който ползвате. Можете да опитате с друг. Важно е работата на JavaScript в браузъра да е разрешена, тъй като от нея зависят въпросните автоматизации и оптимизации.
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.