Издаване на фактури от 2 кочана?!?

от Денчо Денчев на 24.09.2012 20:56
Използвам с удоволствие функционалността на е-докс.бг, но имам една препоръка:
Да се въведе възможност за фактуриране от различни кочани с фактури. Т.е в "Настройки" или "Номенклатури" да може да се въвеждат брой кочани и съответно от № ..... до № ...... Така, при изготвяне на фактура, да се има предвид, от кой кочан е фактурата.
Защо?
Пример:
Имам 2 кочана, едниният започва от номер 1010000001, а другият от номер 1020000001. Така, когато съм издал фактура с дата примерно 1.Септември.2012 г., мога след това да издам от другия кочан фактура с предна дата 31.Август.2012 г.
В момента няма възможност да се издаде ф-ра по никакъв начин с предишна дата!
RE: Издаване на фактури от 2 кочана?!?
от e-Docs.bg Support на 16.10.2012 16:19
Функционалността на системата www.e-Docs.bg е напълно съобразена с изискванията на нормативната уредба. Основният смисъл на работата с няколко кочана е издаването на фактури от различни обекти, които са физически отдалечени един от друг, а не антидатирането, за което Вие говорите. При използване на web-базирана система е възможно издаване/изпращане на фактури/електронни фактури от различни обекти използвайки единна номерация.
По принцип не е невъзможно да издадете фактура със задна дата (макар че може много да се спори до колко е законно). За целта просто е необходимо в определен ден или дни да оставите един или няколко празни номера. Това става като при издаване на фактура ръчно смените номера с едно или няколко по-голям (примерно: ако системата Ви дава по подразбиране 0000000011 да го поправите на 0000000013).
По този начин номерата 11 и 12 остават празни и съответно в бъдещ момент може да бъдат издадени две фактури от тази дата с номера съответно 11 и 12. Разбира се тъй като това е реално заобикаляне на правилата, то Ваша грижа си остава следенето и попълването на "дупките".
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.