Предимства и недостатъци на електронните фактури

от Александър Симеонов на 29.08.2010 20:44
Аз лично не мога да се сетя за недостатъци на електронните фактури.
Може би единственият такъв е, че хората трябва да направят усилие да си представят процеса - определено за мнозинството в момента това е проблем.
А иначе предимствата едва ли могат да се изброят толкова лесно. Има достатъчно анализи по въпроса.
Във блога има интересни материали - http://www.e-paydocs.com/blog/
RE: Предимства и недостатъци на електронните фактури
от Марияна Филчева на 29.08.2010 20:53
Наистина е трудно тук да се направи задълбочен анализ на предимствата на електронните фактури и целия процес по електронно фактуриране - издаване, изпращане, приемане, потвърждаване или отхвърляне, импорт и експорт. Все пак има ключови предимства, които са безспорни и могат да бъдат изброени, без да се навлиза в детайли. Ето някои от най важните:

  чувствително намаляване на разходите за материали, консумативи, заплати и др.;
  отпадане на разходите за пощенски и куриерски услуги, свързани с обмена на документи;
  отпадане на разходите за складиране и съхранение на архиви;
  постигане на големи оптимизации на работните процеси;
  значително подобряване на възможностите за контрол;
  намаляване до минимум загубите от грешки;
  значително съкращаване на забавените плащания, дължащи се на необработени фактури;
  фактурите се печатат на хартия, за чието производство се секат дървета.

В тази публикация има интересни статистики.
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.