Индивидуални решения за Електронно фактуриране!

За компании, имащи специфични нужди, които не се покриват от функционалността на online системата или желаещи да използват собствени системи за електронизиране и автоматизиране на процесите и изпращане, приемане и обработване на електронни фактури, предлагаме индивидуални решения за Електронно фактуриране!

Предлаганите индивидуални решения са в изключително широк диапазон. От специфични допълнителни настройки или допълнителна функционалност в конкретния профил на някой потребител, през възможността за предоставяне на отделна инстанция на системата за изключително ползване от клиент чрез SaaS услуга, до инсталиране на система върху сървъри на клиента и интеграция с всякакви други софтуерни / информационни системи.


Моля попълнете данните във формата за да получите индивидуално предложение и повече информация:

За въпроси от всякакво естество, моля не се колебайте да се свържете с нас!

Име на фирма:
ЕИК:
E-mail:
Телефон:
Регистрация по ЗДДС
Лице за контакт:
Ползвате ли електронно банкиране, и ако да - на коя банка?:
За какво ползвате електронно банкиране:
колко фактури месечно издавате:
възнамерявате ли да преминете към напълно електронизиран / безхартиен процес по издаване на фактури?
Колко фактури месечно получавате:
Възнамерявате ли да преминете към напълно електронизиран / безхартиен процес по приемане и обработка на фактури?
 
Ползвате ли универсален електронен подпис?
Какъв счетоводен софтуер ползвате?
Ползвате ли софтуер за издаване на фактури / Какъв?
Ползавте ли други софтуерни / информационни системи?
Ако да, какви?
Други софтуерни / информационни системи, с които бихте искали да се интегрира Електронното фактуриране:
Какви са пречките пред електронното фактуриране:
Моля, опишете допълнителна информация, която смятате че е необходима, ако има такава: