Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Платежно нареждане за директен дебит"

С документа "Платежно нареждане за директен дебит" получателят нарежда дебитиране на сметката на платеца въз основа на предварително дадено от него писмено съгласие.

Други теми от категорията