Разгледайте процесите в системата в изображения

Профил

При кликване върху връзката с Вашето име в горната част на екрана отваряте формата на профила на Вашия потребител:

От тук може да промените данни за Вашето име, фамилия, e-mail адрес за кореспонденция или паролата за вход в системата.

Настройки на системата

Натискайки бутона „Настройки” от менюто горе в дясно можете да промените настройките по подразбиране за някой функционалности на системата.

  • Брой редове при показване на таблици

От тук може да промените броя на редове, които да се показват на една страница от таблиците в системата (по подразбиране показват по 20 реда на страница).

  • Показване на две фактури на една страница

При печат на фактурите (оригинали, копия) системата по подразбиране печата всеки екземпляр на отденла страница. Отбелязвайки тази отметка, при възможност всички копия на фактурата ще се се събират по 2 на страница (в зависимост от броя на артикулите във фактурата).

  • Брой копия на фактура при печат

По подразбиране, при печат на фактура, системата принтира един оригнал и едно копие. Ако Вашата организация на документооборота е друга, от тук може да окажете броя копия, които да се печатат за всяка фактура.