Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Платежно нареждане за кредитен превод"

Документът "Платежно нареждане за кредитен превод" се съставя от клиент на банката, който нарежда прехвърлянето на средства от своя сметка по сметка на получател.

Документът "Платежно нареждане за кредитен превод" е предназначен за изпълнение на кредитен превод в лева, включително и за възстановяване на сума при извършване на коригиращ превод.

Този документ не може да се използва за нареждания за превод от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и от/към сметки на администратори на публични вземания.

Други теми от категорията