Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Вносна бележка"

Документът „Вносна бележка” се съставя от клиент на банката, който внася пари в брой по банкова сметка.

Този документ не може да се използва за плащания от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и от/към сметки на администратори на публични вземания.

Други теми от категорията