Разгледайте процесите в системата в изображения

Филтриране на списъка

В екрана архив се визуализира таблица, съдържаща всички издадени и приети от Вас фактури, дебитни известия, кредитни известия и проформа фактури.

Ако сте избрали собствена фирма, с която работите в момента, списъкът ще бъде ограничен само до нейните документи.Полето „Показване на” Ви дава възможност да ограничите списъка на документите само до избраните от Вас типове – чрез маркиране на отметките пред съответните типове документ и избиране на „Приложи”.

Операции върху група документи

Над таблицата с документите има опции за маркирането на няколко документа едновременно:

  • „Всички” – маркира всички документи на екрана
  • „Никой” – премахва маркирането
  • „Платени” – маркира само документите, отбелязани като платени
  • „Неплатени” –маркира само документите, отбелязани като неплатени

Върху маркираните документи могат да се извършват чрез съответните бутони следните операции:

  • „Печат” – генерира PDF документ, удобен за разпечатване, на всички избрани документи в съответствие със зададените настройки.
  • „Експорт към XML” – генерира XML файл, подходящ за пренасяне на структурирана информация към други информационни системи (например счетоводство, складов софтуер, ERP и др.)
  • „Изпращане по e-mail”
  • „Изтриване” – изтрива избраните от Вас документи (след потвърждение). ВНИМАНИЕ! Операцията е необратима!