Разгледайте процесите в системата в изображения

Операции върху отделни документи

Всеки документ може да бъде отбелязан като „Платен” или „Неплатен” чрез промяна на полето за отмятане в последната колона на таблицата. При промяна на статуса, в горната част на прозореца се показва информативно съобщение.

Бутона  (копирай в нов) от таблицата създава нов документ със същото съдържание и актуализирана дата и номер. Удобно е да се използва при издаване на еднотипни документи периодично (например всеки месец или всяка седмица).

Колоната „Статус” показва какъв е моментния статус на електронния документ или „Изпращане”, ако електронен документ не е създаден или изпратен.

При кликване на ред от колоната „Фактура №”, документа се отваря в нов прозорец удобен за бърз преглед, както и за извършване на операции със следните бутони:

  • „Ново дебитно известие” – издава дебитно известие към избраната фактура

„Ново кредитно известие” – издава кредитно известие към избраната фактура