Разгледайте процесите в системата в изображения

Действия след създаването на документ

След попълване с коректни стойности на всички задължителни полета и натискане на бутона „Запис”, документът е въвден успешно и можете да изберете опция от следния екран:

Действия след издаване

„Разпечатване” генерира PDF документ, удобен за печат

„Изпращане на е-Документ” изпраща фактурата като електронен документ

„Архив фактури” води към архива на съответните документ (фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформи)

„Нова фактура” връща обратно към формата за издаване на нов документ

„Обратно за редакция” връща създадения документ в екрана за редакция.