Разгледайте процесите в системата в изображения

Отказване

Процедурата по отказване на изпратена до Вас фактура следва същите стъпки, както приемане. Единствената разлика е, че ако искате да откажете документа, трябва задължително да посочите основание – при натискане на бутона „Отказ” ще се появи ново поле „Причина за отказ”. След отказване имате достъп до електронния документ от списъка „Очакващи обработка и отказани”. От там можете да видите и електронното изявление, изпратено на доставчика след вашия отказ.

Други теми от категорията