ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА С e-Docs.bg

Създавате директно online или импортирате от Вашата счетоводна или фактурираща програма Вашите фактури! След това ги превръщате в ИСТИНСКИ електронни фактури, като ги подписвате с електронен подпис и ги изпращате като валиден електронен документ на Вашите контрагенти. Те от своя страна имат избор: - Да приемат Вашите електронни фактури, дори и без да се регистрират като потребители на e-Docs.bg. Това става чрез електронно изявление, което се записва на сървър на системата и се превръща в електронен документ, удостоверяващ приемането. - Да се регистрират и така да приемат изпратените от Вас електронни фактури. Така и те вече могат да се възползват от пълната функционалност на системата - включително и обработването като структурирана информация и съответно експорт към техните счетоводни, ERP и др. системи.
Screenshot
Издаването на електронна фактура с e-Docs.bg е изключително лесно! Бланката за издаване на фактура изглежда като тази, която сте свикнали да попълвате на хартия, но с тази разлика, че e-Docs.bg максимално автоматизира въвеждането на информацията и не се налага повторно въвеждане на вече съществуваща в системата информация.