Електронни фактури - Да! А електронни платежни?!

За разлика от електронното фактуриране, процесът на представяне на електронни платежни документи не е регламентиран от специална нормативна уредба.

За електронните фактури е ясно как трябва да бъдат създадени, изпратени и приети / потвърдени, за да се признават за валидни първични счетоводни документи, включително и по смисъла на ЗДДС, тоест да дават право за ползване на данъчен кредит. Изискване на Директива 2006/112/ЕС е електронната фактура да бъде приета от получателя. Това се изпълнява чрез извършването на електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП от получателя при приемането на електронна фактура. Смисълът на това изискване е, че първичните счетоводни документи - фактури, респективно електронни фактури се разменят между контрагенти по дадена сделка, но подлежат и на контрол от данъчната администрация. Следователно както произхода и ненарушеността на информацията след създаването на електронната фактура, така и нейното приемане са важни за потвърждаване на правото на данъчен кредит.

Електронните платежни документи са платежни документи създадени в електронен формат и подписани с УЕП. Както и всички електронни документи, те са напълно равностойни на хартиените, а подписването с УЕП замества подписа и печата върху хартиения документ. За разлика от електронните фактури, при електронните платежни не е разработена цялостна система за изпращане, приемане / потвърждаване на електронното платежно нареждане. Това не е необходимо, тъй като нареждането е следствие на права на наредителя, дадени му от двустранен договор между него и банката, в която е открита сметката. Трябва да се имат предвид следните особености:

  • Според Чл. 8. (2) Наредба №3 на БНБ, „Платежното нареждане може да бъде дадено писмено или по електронен път, ако това е договорено между страните”.
  • Според Чл.3. (2) на ЗЕДЕП Писмената форма се смята за спазена, при съставяне на електронен документ.

Надлежно подписаното с УЕП платежно нареждане представлява електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП и при съставянето му писмената форма се смята за спазена, както се опредля в Чл.3 (2) на ЗЕДЕП, а подписването с УЕП гарантира автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието след създаването на електронния документ.
Следователно няма основателни причини банките да отказват приемане на електронни платежни документи, подписани с УЕП.

От друга страна, тъй като платежното нареждане е документ, правото за представянето на който е следствие на договорни отношения между банката и клиента и чл.8 ал.2 на наредба №3 на БНБ казва, че платежното може да бъде представено по електронен път, ако това е договорено между страните, може да се направи извода, че е необходима специална договорка между клиента и банката за приемане на електронни платежни документи.

Тук не става въпрос за противоречие, а по-скоро за липса на прецизиране. Така или иначе до сега няма практика по този въпрос, тъй като на пазара няма решения от типа "Универсално Електронно Банкиране" - приложение, което позволява сигурен обмен на данни с няколко или всички банки - включително и електронни платежни нареждания от клиента към банката и банкови извлечения от банката към клиента. Чисто технологично и функционално e-PayDocs.com представлява такова решение чрез функционалността си за създаване и изпращане на електронни платежни документи.

Остава въпросът относно канала за изпращане на електронни платежни документи. Както вече отбелязахме, няма нормативно уредена процедура за представяне на електронни платежни документи, за разлика от електронните фактури. При положение, че са подписани с УЕП, платежните могат да се изпращат и чрез обикновена електронна поща, както някои банки изпращат извлеченията на клиентите си. А и вече няколко банки записаха изрично в общите си условия, че приемат електронни платежни документи.

Улесненията, които e-PayDocs.com дава на потребителите са много и от различно естество, но най-важното е, че при работа с различни банки е необходим неоправдано голям ресурс за работа с тяхните отделни електронни банкирания, дори когато те работят нормално и са функционални, а това съвсем не е масовия случай. Другата важна особеност е, че в e-PayDocs.com всички възможни действия и операции са автоматизирани максимално, а интуитивността е уникална. Поддържат се актуални предварително въведени номенклатури с бюджетни банкови сметки, което в комбинация с препоръчвания ред на преминаване през полетата води до почти изцяло автоматичното им попълване. Дори при рутинни операции като "Копирай в нов" или "Създай от шаблон", документът се изготвя в пъти по-бързо и лесно.

Публикувано: Септ. 3, 2010

Автор: Александър Симеонов

Следваща: Бъдеще без опашки, чакане и губене на време

Предишна: Не, това не е точно електронизиран процес!

Bookmark and Share
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.