Какво е фактуриране?


Tрадиционния процес на фактуриране винаги е бил част от по-широк набор от бизнес процеси, включително изпращането и приемането на поръчки, изпълнението, доставката и плащането. Или най общо казано, това са всички действия включени в цялостния търговски процес.

От гледна точка на бизнес процесите, фактурата не е никога един отделен документ, а винаги е последствие или резултат от други свързани процеси. Фактурата е традиционен търговски документ, използван от купувачите и продавачите на стоки и услуги. Той се е развил от практиката, но обикновено има известен брой правни изисквания, приложими към него. В Европа най-важните от тях са данъчните изисквания, особено що се отнася до данък добавена стойност (ДДС).

Преплетени в търговския процес, са физическата верига за доставки, свързана с процеса на поръчка, изпълнение и доставка, но също така и финансовата веригата за доставки, включваща както търговски одобрените плащания, така и търговските спорове. В етапа на одобряване на плащанията, се управляват процесите на квалификация, ценообразуване, осигуряване на финансиране и в етапа на търговското споразумение решаването на спорове, фактурирането и плащането са приключили. На схемата е показан опростен преглед на търговския процес.

Публикувано: Март 3, 2010

Автор: Александър Симеонов

Следваща: Предимствата на електронните фактури: ползи в различни направления

Bookmark and Share
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.