Предимствата на електронните фактури: ползи в различни направления

Спестявате ресурс

Единственият недостатък на електронното фактуриране е, че изисква от нас желание и готовност за инвестиране на мъничко усилия за промяна на модела на работа. А предимствата са безспорни и са много и са във всички възможни аспекти!

Електронните фактури, както и електронните документи като цяло, имат редица предимства пред хартиените. Въпрос на време е преминаването изцяло към електронен документооборот и в частност към електронно фактуриране, изпращане и приемане на електронни фактури. Единственият недостатък на електронното фактуриране е, че изисква от нас желание и готовност за инвестиране на мъничко усилия за промяна на модела на работа. А когато това се случи, разбираме,  че други недостатъци няма – остават само предимствата и те са във всяко отношение! Ето и някои от най-важните от тях:

  • чувствително намаляване на разходите за материали, консумативи, заплати и др.;
  • отпадане на разходите за пощенски и куриерски услуги, свързани с обмена на документи;
  • отпадане на разходите за складиране и съхранение на архиви;
  • постигане на големи оптимизации на работните процеси;
  • значително подобряване на възможностите за контрол;
  • намаляване до минимум загубите от грешки;
  • значително съкращаване на забавените плащания, дължащи се на необработени фактури;
  • не на последно място трябва да се отбележи, че за производство на хартия се секат гори, а статистиката за количествата е стряскаща.

Опазвате природата

Случвало ли Ви се е да отсечете дърво? Възможно е! Ако няколко години сте издавали по няколко стотин фактури на хартя, значи сте отсекли първото си дърво и то не какво да е, а дърво на което са били нужни пет-шест години, за да порасне!

Мигрирацията от хартия към електронно фактуриране чувствително намалява използването на природни ресурси, особено дърветата. Според доклад на Gilbert Lichter (EBA) and Chiel Liezenberg (Innopay), 1 милион фактури на хартия изискват около 400 дървета. В Европа ежегодно се изпращат 30 милиарда фактури. Електронното фактуриране може да спести значителни количества природни ресурси.

Създаването и поддържането на устойчива околна среда е основен приоритет в политическия дневен ред на европейските правителства. Само 1% ръст на електронното фактуриране може да доведе до спасяването на 800 000 дървета годишно и до чувствително намаляване на емисиите на CO2. Тези ползи за околната среда могат допълнително да изиграят важна роля за приоритизирането в дневния ред на правителствата и на фирмите на въпроса за преминаване към електронно фактуриране.

Публикувано: Април 8, 2010

Автор: Александър Симеонов

Следваща: Белгия пресмята: електронните фактури могат да спестят 3,5 милиарда евро на белгийските компании

Предишна: Какво е фактуриране?

Bookmark and Share
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.