Разгледайте процесите в системата в изображения

Изпращане

e-Docs.bg не изпраща електронните документи като прикачени файлове до получателя, а вместо това изпраща връзки (линкове), чрез които адресата може да потвърди тяхното получаване.

Изпращането на прикачени файлове има следните недостатъци:

  • E-mail е несигурна среда, тъй като съобщенията могат да бъдат прихванати без изпращача / получателя да разберат за това
  • Няма гаранция за изпращача, че e-mail-а е достигнал (или пък не е достигнал) до получателя
  • Електронните документи се съхраняват на нашите специално подсигурени за целта сървъри и достъпът до тях се осъществява през подсигурени крипритрани канали (HTTPS/SSL).
  • Историята за достъп до всеки документ се запазва – знае се на коя дата в колко часа и от кой IP адрес е извършена съответната операция

Тъй като e-Docs.bg използва електронната поща само за изпращане на уведомления за издадени документи, изискванията на ЗЕДЕП са спазени.

При изпращане на документа можете да добавите допълнителни пояснения, които получателя ще види в писмото си.

Системата Ви уведомява за успешното изпращане на документа и в архива статусът на електронния документ се променя на „Изпратен”.

След получаването на писмото, адресата ще има възможност да приеме Вашата фактура без забелжки или да я откаже, посочвайки причината за това. И в двата случая Вие ще бъдете уведомени с e-mail на посочения за Вашия потребител електронен адрес.

Докато получателят на електронния документ не предприеме действие по приемането или отказването му, документът ще бъде заключен за редакция от Ваша страна. Ако все пак желаете да нанесете корекции, изпратения електронен документ трябва да бъде анулиран, за което получателя му ще бъде уведомен с e-mail.