Разгледайте процесите в системата в изображения

Статус на електронния документ

  • „Изпратена”

Създаден е електронен документ, на получателя е изпратено уведомление за наличието му.

В случай, че получателя не е получил уведомление за издадения от Вас документ или искате да му напомните изпращайки го повторно, можете да кликнете върху линка „Изпратен” и да натиснете бутона „Повторно изпращане”.

  • „Недоставена”

В случай, че e-mail адресът на получателя не е валиден и изпратеното от системата уведомление е върнато от пощенския сървър, статусът на документа ще се промени на "Недоставен", а изпращачът ще получи e-mail за това. Можете да корегирате адреса на получателя и да изпратите отново, кликвайки върху линка "Недоставен".

  • „Получена”

Получателя е получил уведомление за електронния документ, но не е извършил следващо действие – приемане или отказване.

Докато статуса на Вашия документ е „Получен”, Вие все още не можете да го редактирате, но можете да изпратите повторно писмо.

  •  „Потвърдена”

Получателят е потвърдил приемането на документа без забележки. Кликвайки на линка „Потвърдена” се отваря прозорец в който можете да видите електронното изявление на получателя – дата / час на получаване и IP адрес, от който документа е бил потвърден, както и от кого е потвърдена.

  • „Отказана”

Получателят е отказал приемането на документа, посочвайки основание за това. Електронния документ, който сте изпратили се смята за получен по смисъла на ЗЕДЕП, но получателя не е съгласен със съдържанието му.

Имате възможност да нанесете корекции в съдържанието на документа и да го подпишете и изпратите отново.

  • „Приета”

Освен документите които Вие сте изпратили на Ваши контрагенти, в архива ще виждате със статус „Приета” всички документи, който сте приели като получател от Ваш контрагенти-потребители на e-Docs.bg.