Разгледайте процесите в системата в изображения

Приложимост и допълнителни функционалности

Системата е многопотребителска и многофирмена. Тя дава възможност за работа както на малки фирми или собственици, притежаващи 1-2 фирми, така и на големи компании и счетоводни кантори, работещи с десетки и дори стотици фирми и обработващи хиляди документи. Един потребител може да отбележи неограничен брой фирми като „собсвени” – такива от чието име да издава документи. Може да регистрира и „служители” – потребители, които също да могат да работят в системата – примерно издаващи и изпращащи електронни фактури или платежни документи. Данните са достъпни на ниво потребител, което е особено удобно в работата на счетоводни кантори. За големите компании е изключително удобна възможността за регистрация на повече „служители”. Компаниите, работещи с множество отдалечени обекти могат напълно да се възползват от уникалната web технология като работят в реално време в единна система.