Разгледайте процесите в системата в изображения

Други полета от фактурата

  • „Дата на данъчно събитие” – автоматично се попълва с датата на фактурата, но подлежи на редакция.
  • „Валута” – по подразбиране „BGN” (български лева), но подлежи на редакция
  • „Получател” – автоматично се попълва с МОЛ-a на клиента, но подлежи на редакция.
  • „Място на сделката” – автоматично се попълва с града на доставчика, но подлежи на редакция.
  • „Начин на плащане” – попълва се според настройката „Основен начин на плащане”, но подлежи на редакция.
  • „Съставил” – автоматично се попълва с МОЛ-a на доставчика, но подлежи на редакция.