Разгледайте процесите в системата в изображения

Издаване на документ

На екрана за добавяне на нова фактура има четири раздела, от които можете да изберете вида документ, които искате да издадете:

Издаване на фактура